Efterlys kat

Ejer oplysninger:
Navn
Adresse
Postnr.
Telefon
Mobil telefon
E-mail adresse
Offentliggør mine oplysninger på www.katteregister.dk
Oplysninger om katten:
Navn
Øre- / Chipmærke NB: Det er kun muligt at efterlyse mærkede katte
Farve
Race
Køn
Kendetegn
Savnet siden dato
Efterlysnings adresse:(Du kan undlade at udfylde disse, hvis de tilsvarer ejeradressen)
Adresse
Postnr.
Personlig efterlysningsplakat:
Billede
Billedet vil komme til at ligge synligt her på katteregisteret hvis du har
tilladt at dine og kattens oplysninger skal være synlige ved søgning på
øre- eller chipmærke.
Kun et billede af typen JPEG/JPG kan benyttes, og må højst fylde 10 MB.