Dato:
15. oktober 2018
Titel:

Kommuner svigter herreløse katte

Billede titel:
Lang tekst:

Flere steder i Danmark er boligforeninger, havneområder og villakvarterer tilholdssted for herreløse katte. Kattene har ingen ejer, og når de bliver syge, bestanden for stor eller på anden vis kommer i nød, er der ofte ingen -udover dyreværnsorganisationerne- der griber ind. Nu efterlyser ni dyreværnsorganisationer derfor et kommunalt ansvar for de herreløse katte.

"Dyrenes Beskyttelse har foretaget en undersøgelse blandt samtlige kommuner - kun hver anden har en plan for herreløse katte. Og hos flere er planen desværre blot, at de henviser til en dyreværnsorganisation. Vi ønsker, at kommunerne tager ansvar for de herreløse katte i form af konkrete handlingsplaner, så man ikke blot lappeløser, når problemet er for stort, men i stedet forbygger - det vil beskytte kattene bedst," siger Jens Jokumsen, projektleder i Dyrenes Beskyttelse.

Aftaler er for få og kommer for sent

Hos Kattens Værn arbejder man netop med blandt andet indfangning af herreløse katte i kommunerne, og her har man på nuværende tidspunkt kun aftaler med 38 ud af de i alt 98 kommuner.

"Nogle kommuner kan heldigvis se vigtigheden i en aftale om regulering af herreløse katte, men desværre er det ofte sådan, at aftalerne først bliver lavet, når der er et reelt behov - det er ikke forebyggende. Det -og at der er så mange kommuner, der slet ikke har aftaler- er meget problematisk, for problemet vokser blot, hvis man lader stå til", siger Mogens Wilbert, formand for Kattens Værn.

Organisationer hænger på regningen

Aarhus er en af de kommuner, der har lavet en aftale med Dansk Dyreværn Aarhus om indfangning og regulering af herreløse katte.

"Desværre skæres der i tilskuddet år for år, så pengene dækker ikke udgiften til reguleringen af de herreløse katte. Det betyder, at vi i Dansk Dyreværn Aarhus selv må betale op mod 150.000 kroner om året til indfangning, aflivning, neutralisering, mærkning og genudsætning", forklarer internatbestyrer Anne Trane.

Vi kan ikke være det bekendt

Alle ni organisationer vil gerne hjælpe katte i nød, men problemet er stigende, og organisationerne kan ikke følge med, hverken med plads eller penge. Derfor appellerer de nu til kommunerne om at tage ansvar for de herreløse katte, der lever i deres områder.

"Vi kan ikke være bekendt, at vi har syge, herreløse dyr gående rundt, som ingen tager sig af", siger Vibeke Haslund, formand for Det Danske Katteregister og fortsætter:

"Vi er for det første nødt til at kende ejerforholdet, så ejerkatte er ejernes ansvar, mens kommunerne bør have en handleplan for herreløse katte. Hvis ejerne tager ansvaret for deres katte, og kommunerne for de herreløse, så vil det hjælpe til en bedre kattevelfærd i Danmark - og det er der brug for", siger hun.

Dyreværnsorganisationerne vil gerne hjælpe kommunerne, så de kan få en guide til best practice. "Vi ni organisationer har både viden og erfaringer, som vi meget gerne overleverer til kommunerne, så de kan blive klædt på til håndtering af herreløse katte. Det bør være en kommunal opgave, det er ganske enkelt ikke fair at skubbe den opgave over på os private organisationer," siger Jens Jokumsen, Dyrenes Beskyttelse.