Persondatapolitik

Hvordan behandler vi dine personoplysninger?

I Det Danske Katteregister håndterer vi katteejernes, samarbejdspartnernes og medarbejdernes personoplysninger, så det til enhver tid er i overensstemmelse med den gældende persondataretlige lovgivning.

Det Danske Katteregisters databeskyttelsespolitik er gældende, når vi anses som dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger.

Hvilke oplysninger er personoplysninger?

I Det Danske Katteregister behandler vi oplysninger som katteejers navn, telefonnummer, mailadresse, postadresse samt CPR-nummer som personoplysninger.

I forhold til registrets samarbejdspartnere og medarbejdere hos offentlige myndigheder, der via login har adgang til Det Danske Katteregister, er det navn, telefonnummer, mailadresse og brugernavn, der behandles som personoplysninger.

Hvor modtager Det Danske Katteregister oplysninger fra?

Oplysningerne kommer fra dig direkte eller fra dyrlæge eller tidligere ejer. Oplysninger om din adresse fås via CPR-registret.

Hvad betyder behandling af personoplysninger?

Behandling dækker over enhver brug såsom. søgning, ændring, indsamling, registrering , opbevaring samt videregivelse

Hvem kan få adgang til dine personoplysninger?

Det Danske Katteregister videregiver kun dine personoplysninger, hvor det er nødvendigt.

Det kan være til politi, kommune og Falck.

Endvidere overlades oplysninger tillige til virksomheder/personer med hvem, der er indgået en databehandleraftale.

Sletning af oplysninger

Det Danske Katteregister sletter dine oplysninger, når oplysningerne ikke længere har relevans eller du beder om det.

Dine rettigheder

  • Ret til at se de oplysninger, som Det Danske Katteregister behandler om dig
  • Ret til ændringer, når der er urigtige oplysninger om dig
  • Ret til sletning
  • Ret til begrænsning af dine oplysninger
  • Ret til at gøre indsigelse i visse tilfælde
  • Ret til at trække dit samtykke tilbage

Vil du vide mere kan du læse den vejledning, der er udarbejdet af Datatilsynet, og som du finder på datatilsynet.dk

Sikring af dine oplysninger

Det Danske Katteregister har fastsat sikkerhedsforanstaltninger så arbejdet og omgangen med dine oplysninger sker på et sikkert grundlag.

Klage til Datatilsynet

Du kan klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger, dog er det en god ide at kontakte Det Danske Katteregister først, da der kan være tale om en misforståelse el.lign.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik

Denne udgave af Det Danske Katteregisters persondatapolitik er ajourført den 1.juni 2019